Hello world! / राम राम

राम राम पावनं. माझ्या वर्डप्रेस ब्लॉग वर आपले स्वागत आहे. मी तंत्रज्ञान, राजकारण, सामाजिक समस्या आणि इतर सामान्य विषया बद्दल लिहित जाईन. मी शक्य तितके माझ्या मागील ब्लॉग मधुन काही लेख पुनर्लिखित करण्याचा प्रयत्न करेल. तो जुना ब्लॉग चुकून हटवण्यात आला होता. त्यात मी काही छान लेख गमावले.

आपला अभिप्राय द्या.

Hello.
Welcome to my wordpress blog. I will be writing about technology, politics, social issues and other general topics.

I will try to rewrite few articles from my previous blog here as best as possible. That old blog was deleted accidentally. I lost some nice articles there.

Please leave your feedback.

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.